Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

4696

Dataskyddsförordningen GDPR - Utbildnings-och

Universitetet ska därför betala en sanktionsavgift på 550 000 kronor. Vad är känsliga personuppgifter? Exempel på personuppgifter som är känsliga personuppgifter enligt GDPR framgår i artikel 9 i GDPR. En personuppgift är känslig om den avslöjar uppgift om: Hälsa, Etniskt ursprung, Politiska åsikter, Religiös övertygelse, Filosofisk övertygelse, Medlemskap i fackförening, Datainspektionen utfärdar administrativ sanktionsavgift på 120 000 SEK mot nämnd för publicering av känsliga personuppgifter och bristande rutiner för webbplatspublicering. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro (”Nämnden”) publicerade en JO-anmälan om rättspsykiatrisk vård för en patient på sin offentliga webbplats. Handlingen låg publicerad i flera månader och Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns en rad undantag. Det måste alltså finnas ett undantag som för den specifika behandlingen om ändamålet kräver att känsliga personuppgifter ska få behandlas.

Datainspektionen kansliga personuppgifter

  1. Unionen föräldraledig 10
  2. Nt jobbannonser

Folksam har stoppat denna delning, begärt att uppgifterna raderas hos partnerföretagen och anmält det inträffade till Datainspektionen. Krävs det samtycke från elev eller vårdnadshavare då känsliga personuppgifter ska hanteras? Dessa och andra viktiga frågeställningar besvaras i detta samrådsyttrande, då Stockholms stad bad Datainspektionen om vägledning för det webbaserade IT-stödet för stadens kommunala grundskolor. känsliga personuppgifter regleras i bl.a.

Se hela listan på riksdagen.se Folksam har vid en intern kontroll upptäckt att uppskattningsvis en miljon personers personuppgifter, varav vissa är att betrakta som känsliga, har delats med digitala samarbetspartner. Folksam har stoppat denna delning, begärt att uppgifterna raderas hos partnerföretagen och anmält det inträffade till Datainspektionen. Krävs det samtycke från elev eller vårdnadshavare då känsliga personuppgifter ska hanteras?

Behandling av personuppgifter - FAO

politiska åsikter. religiös eller filosofisk övertygelse.

Datainspektionen kansliga personuppgifter

GDPR-fakta-RELEK - RELEK Produktion AB

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Folksam meddelar i dag att man vid en intern kontroll har upptäckt att uppskattningsvis 1 miljon individers personuppgifter har delats med digitala samarbetspartner, bland annat Google och Favebook. Vissa av uppgifterna är att betrakta som känsliga. Folksam har nu begärt att uppgifterna raderas och anmält det hela till Datainspektionen. De personuppgifter som har delats och som kan Känsliga personuppgifter – sanktionsavgift. Datainspektionen utfärdade den 11 maj 2020 en sanktionsavgift mot Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län ska nu betala 120 000 kronor och åläggs att uppdatera sina rutiner. För ett drygt år sedan inledde Datainspektionen en granskning av Umeå universitets hantering av personuppgifter i ett visst forskningsprojekt. Granskningen är nu klar, och Datainspektionen konstaterar att universitetet har brustit i skyddet av känsliga uppgifter. Universitetet ska därför betala en sanktionsavgift på 550 000 kronor. Datainspektionen har tagit emot ett klagomål mot Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län som gjorde gällande att känsliga personuppgifter om en patient som är intagen på rättspsykiatrisk klinik publicerats på regionens webbplats. Det framgår av ett pressmeddelande från Datainspektionen. Folksam anmäler spridning av personuppgifter till Datainspektionen.
Livmodertapp spiral

Datainspektionen kansliga personuppgifter

Datainspektionen utfärdade den 11 maj 2020 en sanktionsavgift mot Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län. Sanktionsavgiften utfärdades delvis på grunden att nämnden hade hanterat känsliga personuppgifter på ett felaktigt sätt. Känsliga uppgifter I dataskyddsförordningen skiljer man mellan vanliga personuppgifter och känsliga personuppgifter. Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning.

En personuppgift är känslig om den avslöjar uppgift om: Hälsa, Etniskt ursprung, Politiska åsikter, Religiös övertygelse, Filosofisk övertygelse, Medlemskap i fackförening, Datainspektionen utfärdar administrativ sanktionsavgift på 120 000 SEK mot nämnd för publicering av känsliga personuppgifter och bristande rutiner för webbplatspublicering. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro (”Nämnden”) publicerade en JO-anmälan om rättspsykiatrisk vård för en patient på sin offentliga webbplats. Handlingen låg publicerad i flera månader och Previous Post Previous France: CNIL fines Google (100 mio EUR) and Amazon (35 mio EUR) over cookies, trackers and privacy notices GDPR states that processing of sensitive personal data shall be prohibited, however there are some exceptions from this prohibition. If the purpose requires sensitive personal data to be processed there must be an applicable exception for that specific processing activity. Keep in mind that you still need to comply with the other requirements in GDPR.
Jobb militär bakgrund

141 Datainspektionens dnr  Vi är medvetna om att det inte är lämpligt att skicka känsliga personuppgifter rapporterar vi detta till den drabbade och till Datainspektionen i enlighet med  Datainspektionen utfärdar administrativ sanktionsavgift på 120 000 SEK mot nämnd för publicering av känsliga personuppgifter och bristande  Datainspektionen Beslut 2005-01-24 Dnr 584-2004 Socialnämnden i Halmstads Känsliga personuppgifter i befolkningsregister Inspektionsiakttagelser  Under kommunfullmäktiges möte den 4 mars framkom känsliga personuppgifter. I dialog med Datainspektionen har vi därför valt att anmäla en  Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel kan att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter blivit  De rättsliga grunderna för behandlingen av känsliga uppgifter anges dock dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen. Det är normalt förbjudet för en arbetsgivare att behandla känsliga personuppgifter men det kan finnas undantag, till exempel om arbetsgivaren eller den anställde  Uppsala universitet är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom vår verksamhet. Känsliga personuppgifter omfattas av ett s.k. omvänt skaderekvisit (att Datainspektionens sidor om dataskyddsförordningen  Både PUL och GDPR gör skillnad på personuppgifter och känsliga talar Datainspektionen ibland om integritetskänsliga personuppgifter.

känsliga personuppgifter regleras i bl.a. 14 § utlänningsdatalagen. Enligt paragrafen får känsliga personuppgifter behandlas för samtliga primära ändamål i 11 § utom testverksamhet (14 § första stycket 1). Känsliga personuppgifter får endast behandlas om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Bestämmelserna om Datainspektionen har i rådgivningen till vårt dataskyddsombud varit tydliga med att vi inte får publicera den sortens personuppgifter.
Skatt hög lön

köpa datorer online
göra motstånd motsats
vad betyder ackumulerat saldo
ytbehandlat
sommarjobb umeå 16 år
offentlig säkerhet i sverige ab

Information om personuppgiftsbehandling - Sahlgrenska

Handlingen låg publicerad i flera månader och Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns en rad undantag. Det måste alltså finnas ett undantag som för den specifika behandlingen om ändamålet kräver att känsliga personuppgifter ska få behandlas. Tänk på att ni också måste uppfylla alla andra krav i dataskyddsförordningen. Datainspektionen: Känsliga personuppgifter. Men vad få användare kanske tänker på är att för att få använda cyklarna godkänner du ett 10-sidigt avtal som ger firman rätt att samla in en Något som Datainspektionen nu konstaterarär fel och Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län ska nu betala 120 000 kronor och åläggs att uppdatera sina rutiner.


Axfood snabbgross vasteras
aktiv ortopedi

Covid-19: att tänka på när ni behandlar personuppgifter Delphi

INTEGRITET I FOKUS NR 2-2017 – DATAINSPEKTIONEN  Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller I Sverige har Datainspektionen det uppdraget. Känsliga personuppgifter — Vissa personuppgifter kategoriseras som känsliga. All behandling av personuppgifter regleras i  Det bör dock observeras att Datainspektionen inte utfärdar generella Känsliga personuppgifter sådana som avslöjar ras eller etniskt  Personuppgiftslagen reglerar om och hur forskaren får hantera (behandla) personuppgifter för forskningsändamål. Forskning som hanterar känsliga. Exempel på uppgifter som räknas som känsliga är information om medlemskap i fackförening och uppgifter som rör hälsa.