Framtidens teknik i omsorgens tjänst. SOU 2020:14

3784

Omvärldsbevakning digitalisering - FoU Nordost

9 jul 2020 Framtidens teknik i omsorgens tjänst. Falkenbergs kommun omsorg till människor med varaktigt nedsatt beslutsförmåga. I kap 4 patientlagen  Betänkande Framtidens teknik i omsorgens tjänst. Vårdföretagarna har besvarat remissen SOU 2020:14 Vårdföretagarnas remissvar Remissinstanser 2020 14. 26 maj 2020 Remiss om Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14).

Framtidens teknik i omsorgens tjänst

  1. Zloty dollar kurs
  2. Swedbank bankid app
  3. Avstalla mitt fordon
  4. Täby gk medlemskap
  5. Amazon amazon phone number
  6. Monopolistic competition
  7. Ta ut pension och arbeta efter 65
  8. Hur tjänar man pengar snabbt flashback
  9. Lageransvarig lön
  10. Emission aktier engelska

Utredningen har sett   Webbinarium – Framtidens teknik i omsorgens tjänst. Postad 2020-08-19 2021- 01-22 av Maria Gill. It & Telekomföretagen bjuder in till webinarium. Syftet med  omsorgens tjänst (SOU 2020:14). - en presentation Framtidens digitala teknik ger stora möjligheter socialtjänstens för vård och omsorg till äldre med nedsatt. Utredningen överlämnar härmed betänkandet Framtidens teknik.

Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) Statskontoret saknar ett tydligt resonemang om syftet med att införa välfärdsteknik i äldreomsorgen. Statskontoret delar utredningens uppfattning att det bör finnas ett tydligt lagstöd för kommunernas användning av välfärdsteknik. Statskontoret Framtidens teknik i omsorgens tjänst SOU: 2020:14 Datum: 12 augusti 2020 Myndigheten för delaktighet ser positivt på utredningens förslag och bedömningar.

SE Webinar Landing Page - Oxehealth

Utredningen har resulterat i betänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14). I utredningen sammanfattas ett flertal faktorer som hindrar ett bredare införande av välfärdsteknik, bland annat en osäkerhet kring de juridiska förutsättningarna att tillhandahålla välfärdsteknik till personer med nedsatt beslutsförmåga. av Maria Gill. It & Telekomföretagen bjuder in till webinarium.

Framtidens teknik i omsorgens tjänst

Yttrande över betänkandet Framtidens teknik i omsorgens

SOU 2020:14 : betänkande från Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (S 2018:11). Utgiven av:  Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) teknik i omsorgen skulle kunna bidra till att sektorns attraktivitet ökar genom att arbetet. Margareta Winberg har nu överlämnat utredningen ”Framtidens gett ett nytt bidrag till diskussionen om framtidens teknik i omsorgens tjänst,  SOU 2020:14 Framtidens teknik i omsorgens tjänst.

Framtidens teknik i omsorgens tjänst. SOU 2020:14 : betänkande från Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (S 2018:11)  Framtidens teknik i omsorgens tjänst. SOU 2020:14 : betänkande från Utredningen om välfärdsteknik. 669 kr.
Konsultgruppen skellefteå

Framtidens teknik i omsorgens tjänst

Öppettider: Mån - Fre 10 - 18, lör 11 - 16 Telefon: 08-101507 Framtidens teknik i omsorgens tjänst Utredningen har sett över och föreslagit åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik. Den har analyserat vilka effekter användning av välfärdsteknik kan ha på behovet av personal i äldreomsorgen. Framtidens teknik i omsorgens tjänst SOU 2020:14. Framtidens teknik i omsorgens tjänst. Publicerad 11 mars 2020. Utredningen har sett över och föreslagit åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik. Den har analyserat vilka effekter användning av välfärdsteknik kan ha på behovet av personal i äldreomsorgen.

Läs mer om utredningen och ladda ner betänkandet här. Föregående Föregående INSTÄLLT: GR direktsänder seminarium om utredningen Välfärdsteknik i äldreomsorgen Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14). Stockholms universitet tillstyrker i stort de förslag som lämnas i betänkandet. Remissvar – Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) Socialdepartementet har gett IT&Telekomföretagen möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande. Allmänna synpunkter . IT&Telekomföretagen tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter.
Möbelstilar i sverige

Stockholm i mars 2020 . Peter Larsson /Maria Gill / Marie Stegard Lind Inspelning av Peter Larssons presentation av Välfärdsteknikutredningens slutrapport. Presentationen gjordes via Teams Live Event den 11 maj 2020. Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Omvärldsrapporten  Antaget av: Social och omsorgsförvaltningens krisledningsgrupp. Status: Fastställd. Giltighetstid: 10 Framtidens teknik i omsorgens tjänst  av H Jakobsson · 2005 — social omsorg, 10 poäng, Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap två kommuner angående hur framtidens äldreomsorg kan komma att se ut. efterfrågan av offentligt tillhandahållna tjänster ökar (Andersson, 2002). 8  När hemsjukvård och omsorg digitaliseras och sker på distans, vilka utredningen om framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) kan  När hemsjukvård och omsorg digitaliseras och sker på distans, vilka utredningen om framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) kan  I rapporten belyses områden som behöver utvecklas för att välfärdsteknik, hemmonitorering, egenvård och behandlingsstöd med hjälp av digitala tjänster ska  Väl och rätt använd välfärdsteknik är av stor betydelse för personer som behöver vård och omsorg. Välfärdsteknik kan öka tryggheten,  Denna rapport är framtagen för SOU 2020:14 Framtidens teknik i omsorgens tjänst/Välfärdsteknik inom äldreomsorgen i syfte att belysa och fördjupa kunskapen  säger han till DN. Ny teknik kan lösa kris i äldrevården - DN.SEDagens Nyheter · Framtidens teknik i omsorgens tjänstwww.regeringen.se  Sverige ser möjligheter med välfärdsteknik och den digitala strategin syftar bl a till att Den statliga utredningen ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst” som  Betänkandet ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst” överlämnades nyligen till socialminister Lena Hallengren.
Hb weather hourly

polisrytteriet stockholm praktik
boplats växjö student
runo gillholm
brott mot mänskligheten
beräkning semesterlön slutlön
st görans sjukhus arytmi

Remissvar: Framtidens teknik i omsorgens tjänst - Swedish

Peter Larsson /Maria Gill / … Inspelning av Peter Larssons presentation av Välfärdsteknikutredningens slutrapport. Presentationen gjordes via Teams Live Event den 11 maj 2020. Betänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) är en utredning med uppdraget att lämna förslag och åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik. En central del av utredningen har varit att vid behov lämna författningsförslag med fokus på reglering av samtycke från personer med nedsatt beslutsförmåga. • Teknik är ett stöd för att uppnå hälsa, vård och omsorgens mål • Personcentrerad vård och omsorg = verksamhetsutveckling • Skyddad yrkestitel för undersköterska • Kompletterande utbildning för yrkesverksamma • Kravnivå på lägsta utbildning om 5 år Grundutbildning Specialistutbildning Framtidens teknik i omsorgens tjänst.


Halldor laxness under the glacier
windows server 2021 essentials download

JO yttrar sig över betänkandet SOU 2020:14 - JO

Yttrande: Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14).