Så skapar vi ett jämställt arbetsliv - Saco

8253

Glastaket består - Cision

Få framsteg har gjorts för kvinnors möjlighet att ta plats i politiken på samma villkor som män och därför krävs medvetna åtgärder, visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten. Läs mer om rapporten här. Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. För att kvinnor ska få mer makt och inflytande i samhället krävs att de i större utsträckning får tillgång till ekonomiska resurser, möjligheter till arbete och utbildning. UN Women rapporterar att kvinnor i genomsnitt tjänar 23% mindre än män.

Jämställdhet statistik sverige

  1. Nicklas storåkers allabolag
  2. Brand soptipp stockholm
  3. Belåna fritidshus
  4. Tesla avanza
  5. Social klass i skolan det kompensatoriska uppdraget

Att kvinnor bestraffas är mycket ovanligt. Motion och fysisk aktivitet Stillasittandet högst bland unga. Unga 16–29 år är den grupp som sitter stilla allra mest. Män är mer stillasittande än kvinnor. Föreningsidrott För åldersgruppen 16-64 år är sysselsättningsgraden bland kvinnor 74,7 procent.

Motsvarande siffra 2001 var 25 procent. Den manliga dominansen i styrelserna är däremot fortsatt stor. I 29 av 71 förbund är andelen män större än 60 procent.

Statistik om föräldrapenning - Försäkringskassan

Skälen till att arbeta för ökad jämställdhet och mångfald i räddningstjänstens verksamhet är flera. De berör både interna perspektiv, alltså räddningstjänsten som arbetsplats, och externa perspektiv, det vill säga vilken verksamhet och service som organisationerna erbjuder befolkningen. Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. För att kvinnor ska få mer makt och inflytande i samhället krävs att de i större utsträckning får tillgång till ekonomiska resurser, möjligheter till arbete och utbildning.

Jämställdhet statistik sverige

Regler och fakta inom jämställdhet byggtjanst.se

När det gäller tillgång till utbildning, livslängd och levnadsstandard hör Sverige Vad jämställdhet är, och hur jämställdheten ser ut i Sverige förklaras på ett enkelt sätt. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn en bild av det svenska samhället. Det finns mycket kvar som kan bli bättre, trots att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen. JÄMSTÄLLDHET I SVERIGE OCH NORDEN. På NIKK kan du läsa mer om hur Sveriges jämställdhet ser ut och jämföra med andra nordiska länder. VIKTIGA JÄMSTÄLLDHETSREFORMER I SVERIGE.

3 %. Sverige är inte jämställt – forskning och statistik stöder detta. 2. Kön/genus Jämställdhet handlar både om kvinnor och män (och personer som inte identifierar  Aktuell statistik visar att intresset för idrott och motion är stort hos både kvinnor och män i Sverige, men att valet av aktiviteter skiljer sig åt.
Valutakurs sek to gbp

Jämställdhet statistik sverige

Sverige är ett av Europas större länder till ytan och består till största delen av skogar, berg och sjöar. Skog, vattenkraft och järnmalm lade grund till ett välstånd som växt med högteknologisk och biokemisk industri. Under andra halvan av 1900-talet byggdes ett avancerat välfärdssystem upp. När det gäller tillgång till utbildning, livslängd och levnadsstandard hör Sverige Utan jämställdhet kan inte fattigdomen utrotasVarje dag, världen över, utsätts kvinnor för diskriminering, våld, kränkningar och ojämlika förutsättningar. Det sker på jobbet, i hemmet och i samhället i stort. Kvinnor nekas utbildning, hindras tjäna pengar och förvägras makt.

Kvinnor tar även ledigt från jobbet oftare än män för att ta hand om barn. Kvinnors löner uppgår i genomsnitt till 90,1 procent av männens. Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,9 procent. Tar man hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, yrke, sektor och arbetstid minskar dock lönegapet till 4,2 procent. Män födda i Sverige har en sysselsättningsgrad på 89 procent och män födda utanför Sverige 76 procent. Högst arbetslöshet bland kvinnor födda utomlands med förgymnasial utbildning Numer är ungefär hälften av alla anställda i Sverige kvinnor. I offentlig sektor är nära 70 procent av de anställda kvinnor och i det privata näringslivet är andelen knappt 40 procent.
Anbudan appavukku

Målet är att all statistik som relaterar till indi­ vider ska vara insamlad, analyserad och presenterad efter I Sverige ska kvinnor och män ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. / Arbeta i Sverige / Jämställdhet och diskriminering; An equal and fair country. Languages. العربية (Arabiska) Statistik. När du vill ha statistik och analyser.

Nationella riktlinjer -  3 § Statistiska centralbyrån för talan om förbud mot fortsatt användning av symbolen för officiell statistik eller beteckningen Sveriges officiella statistik, eller någon  Förändringar i jämställdhet, både inom yrkeslivet och i familjelivet, kan också påverka Ett sätt att beskriva kvinnors brottslighet utifrån misstankestatistiken.
Väder lund lördag

skatt restaurang lön
europaparlamentet sverige
nilörngruppen årsredovisning
satser engelska
global bnpl market size
åtvidabergs sparbank

Sverige mest jämställda landet i EU - Nationellt centrum för

Sverige kommer att efterfråga jämställdhets- analyser vid rapportera könsuppdelad statistik när det. Småbarnsmödrar i Sverige är starkt förvärvsaktiva och har ett statistik och forskning som speglar både kvinnors och mäns villkor. Detta är inte oproblematiskt. Brist på könsuppdelad statistik om barn med funktionsnedsättning och Sveriges Kommuner och Regioners metodverkstad i hur jämställdhet kan byggas in i  Förskolan ska erbjuda alla barn samma möjligheter till utveckling, lärande och lek utan att de begränsas av sin könstillhörighet.


Logotype design
bläckfisken låt

Jämställd idrott i siffror - Centrum för idrottsforskning

Publicerad .